27. mezinárodní noc pro netopýry

1. prohlídka začne v 17 hodin a další budou následovat v 17:45, 18:30 a 19:15.
Předpokládaná délka prohlídky a navazujících ukázek a povídání je cca 2 hodiny

– prohlídka části Sloupsko-šošůvských jeskyní
– vyprávění o vývoji, biologii a ekologii netopýrů
– seznámení s metodami jejich sledování a ochrany
– ukázky živých netopýrů

Nutná rezervace

 

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA
Češkovice 158, 678 01 Blansko
vyhlidka@kolping.cz
777 555 746
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA
Češkovice 158, 678 01 Blansko
vyhlidka@kolping.cz
777 555 746
Provozovatelem REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA je Kolpingovo dílo České republiky.
„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”