Dny otevřených dveří Amatérské jeskyni

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO ve spolupráci s Českou speleologickou společností u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří Amatérské jeskyně.

Sraz: Pustý žleb, meandr Koňského spádu, vchod štolou U javora

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA
Češkovice 158, 678 01 Blansko
vyhlidka@kolping.cz
777 555 746
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA
Češkovice 158, 678 01 Blansko
vyhlidka@kolping.cz
777 555 746
Provozovatelem REKREAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VYHLÍDKA je Kolpingovo dílo České republiky.
„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”